“Фюел Меджик” е супер концентриран продукт изцяло разработен и произведен в Калифорния, САЩ от Fuel Magic Inc.

Той съчетава в себе си уникален регулатор на горивния процес, стабилизатор на горивото, както и чистител на горивната система. Тези му основни качества правят продукта единствен по рода си и приложим както за дизелови, така и за бензинови двигатели. Той съдържа единствено и само съединения на въглерода, водорода и кислорода и е одобрен за използване от Американската Агенция за Опазване нa Околната Среда (US EPA Registry #207120001) във всички безоловни бензини, етанол, биодизел, петродизел с ниско съдържание на сяра и котелни горива.